Покупко-продажбата е свързана с подготовката на сложен набор от документи, много време и средства. Както при всяка сделка, така и при тази има капани, без значение дали сте от страната на купувач или продавач.

От изключителна важност за Вас е да се доверите на компетентен правен консултант по сделки с недвижими имоти, който да осигури сигурност и спокойствие на всяка стъпка към желаната цел, да отговори на всеки един възникнал въпрос, както и да защитава вашите интереси.

Предлагани услуги във връзка с покупко-продажбата на недвижими имоти:

  • Консултации относно придобиването и разпореждането на недвижими имоти – какви рискове се крият и как могат да бъдат избегнати;

  • Детайлно проучване на недвижимия имоти, включително и историята му десет години назад, справки за вещни тежести /включително наложени обезпечени мерки – възбрани, ипотеки или вписани искови молби/, проверка и анализ на наличната документация;

  • Изготвяне на гаранции при сделки с недвижими имоти;

  • Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба, отчитайки спецификата на всеки отделен случай, в това число и включването на всички необходими клаузи за защита и гарантиране на сигурността и интересите на клиента;

  • Оказване на съдействие при набавянето на необходимите документи за изповядване на сделката;

  • Участие в преговори, свързани с покупко-продажбата на недвижим имот;

За контакт: http://kirilanev.eu/onlain-yuridicheski-konsultatzii