Банково и финансово право

  • Консултации по специфични банкови и финансови операции и сделки по финансиране на придобиване, преструктуриране на кредити и учредяване на обeзпечения;
  • Представителство при кандидатстване за финансиране и изготвяне на документи в тази връзка;
  • Консултации по договори за банкови кредити и обезпечения – ипотеки, особени залози и други;