Данъчно право

  • Правна защита по данъчни дела;
  • Цялостно представителство в ревизионното производство;
  • Обжалване на актове;
  • Представителство пред Национална агенция по приходите;
  • Правни консултации по данъчно правни въпроси и казуси;
  • Правни услуги във връзка с възстановяване на ДДС;
  • Заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
  • Изготвяне и подаване на заявления, отговори и молби пред НАП и НОИ;