Наследствено право

  • Приемане и отказ от наследство;
  • Изготвяне на завещание;
  • Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.
  • Консултации по всякакви наследствено правни въпроси.