Имот с тежести - бомба със закъснител за новия собственик!

 

В разгара на сезона с имотните сделки, с всяка следваща година тревожността от наличието на тежести върху желания имот се засилва и то с пълно основание. Нашата практика показва, че в 2 от 5 сделки такъв проблем е бил на лице и навременната намеса на професионалист е допринесла за положителното развитие. 

За Вашето спокойствие и сигурност ще Ви дадем професионална информация, свързана с тежестите върху недвижимите имоти и рисковете, които носят със себе си. Специално място в материала е отделено на важната роля на Удостоверение за вещни тежести (УВТ или наричано още Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания).

Тежестите върху имот, са права на трети лица, които не са собственици на имота. Това е и причината те да се наричат така, защото са  тежести за собственика, ограничаващи правата върху собствения му имот.

Прочети още...

Как да се справим със съседа, който не плаща за общите разходи на сградата

 

Доста често срещани са случаите, при които един или няколко от съседите отказват или забавят плащането на такса за разноските при поддръжката на етажната собственост в сградата. Ако след доброволните покани не сте накарали Вашите съседи да си платят, вариантите са се изчерпали, а резултатът е същият, накратко ще изложим най-важното за останалите методи, с помощта на които  ще получите дължимото.

Като собственик, ползвател или обитател на етажната собственост, всеки  има задължение да заплаща общите разходи за нея. Те включват разходи за: ремонт, реконструкция, преустройство, обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване, вноски, определени за фонд “Ремонт и обновяване”, както и разходи за управлението и поддържането на общите части на сградата - разходи за почистване на входа, осветление, асансьор и други.

Прочети още...

Право на ползване

   Правото на ползване е едно от основните видове ограничени вещни права върху недвижимите имоти.            

      Член 56 от Закона за собствеността гласи: “Правото на ползуване включва правото да се използува вещта съгласно нейното предназначение иправото да се получават добиви от нея без тя да се променя съществено. Ползувателят не може да отчуждава своето право”.

      С учредяване на вещно право на ползване на недвижим имот, учредителят предоставя ползването и владеенето на част или на целия имот за определено време. Като понятието „добиви от нея” включва и наемите от отдадения под наем недвижим имот.

Прочети още...

Спорни въпроси свързани с обезпечителното производство

Тълкувателното дело №6/2013 е образувано с разпореждане на Председателя на Върховния касационен съд на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ по предложение от заместник-председателите и ръководители на Гражданска и Търговска колегии на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии по следните спорни въпроси, свързани с обезпечителното производство.

Вижте целия текст