НАП ще отписва по служебен път задължения с изтекла давност. За абсолютна давност е приет срокът от 10 г., като те започват да текат от годината, следваща тази, през която съответната сума е била дължима.

Прочетете повече на следния линк:

 

http://front.bg/bulgaria/economy/nap-shte-otpisva-po-slujeben-pyt-zadyljenija-s-iztekla-davnost